מוניטור וידאו לתינוקות מרתון – Twigy

600

מוניטור וידאו לתינוקות טוויגי מרתון Twigy Watch My Baby™ – Marathon 350
 • מוניטור וידאו לתינוקות עם יחידת הורה ויחידת תינוק

מאפייני יחידת ההורה:

 • אינטרקום דו כיווני – מאפשר הקשבה ודיבור אל התינוק באמצעות מיקרופון ורמקול מובנים. יחידת הורה אחת יכולה לתקשר עם עד 4 יחידות תינוק בו זמנית
 • מצב זום – ניתן לקרב את המצלמה אל הילד
 • מצב בהירות, עוצמת קול, תפריט בחירה
 • 4 לחצנים השולטים בהטיית והזזת זווית המצלמה
 • כיבוי והדלקת המסך ושליטה על ראיית הלילה
 • 2 מצבי רטט: מצב רטט והשתק, מצב רטט עם צליל, הפעלת תפריט
 • נורית חיווי עוצמת קול – ככל שעוצמת הקול גבוהה יותר, כך ידלקו נורות רבות יותר
 • נורות פעולה – הבהוב ירוק אדום מחוץ לטווח, הבהוב אדום סוללה חלשה, הבהוב ירוק מצב טעינה

מאפייני יחידת התינוק:

 • מצב יום/לילה – אור אינפרא אדום לראיית לילה
 • שירי תינוקות ומנגינת לילה להרגעת התינוק
 • מוניטור למדידת הטמפרטורה
 • לחצן הפעלה / הדלקה וכיבוי
 • צימוד ארוך כאשר המכשיר כבוי
 • אפשרות הטייה, סיבוב והזזה – 300 מעלות במאוזן, 120 מעלות במאונך
 • טווח הקליטה המקסימלי לשימוש במוניטור בתוך מבנה – בין 30-50 מטר
 • טווח הקליטה המקסימלי לשימוש במוניטור בשטח פתוח – בין 250-300 מטר

1 במלאי